28 decembrie 2009

Adunarea Generală anuală

La început de an, Comitetul Executiv sau preşedintele au obligaţia convocării unei Adunări Generale a proprietarilor pentru a se stabili măsurile, fondurile şi regulile privind buna funcţionare a asociaţiei în noul an. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă spune ce trebuie să se afle pe ordinea de zi.

Discutaţi problemele blocului la început de an

În Adunarea Generală anuală se discută şi se stabilesc următoarele:
✔Dări de seamă asupra activităţilor desfăşurate în cursul anului trecut, prezentate membrilor de către preşedintele asociaţiei;
 • Fondul de reparaţii, necesar şi obligatoriu pentru rezolvarea problemelor tehnice ale clădirii. Se stabileşte un fond total pe an, care se împarte la 12. Se obţine câte o cotă egală pentru fiecare lună a acestui an, care se repartizează tuturor proprietarilor prin lista de plată lunară la rubrica “fond de reparaţii“, în funcţie de cota-parte indiviză;
 • Fondul lunar de salarii/ indemnizaţii în valoare brută totală (suma netă plus taxele şi impozitele aferente convenţiilor şi/sau contractelor, după caz);
 • Funcţiile care se remunerează;
 • Fondul lunar maxim de cheltuieli administrative, altele decât cele privind reparaţiile: consumabile, detergenţi, mături, cheltuieli de transport, fotocopii, achiziţii manuale, chitanţiere, facturiere, reviste, ziare, telefon etc
 • Actualizarea sau restituirea Fondului de rulment, dacă este cazul;
 • Ordinea priorităţilor la încasări (ex.: 1 - cota curentă, 2 - restanţă, 3 - penalizare) şi plăţi (ex.: 1 - contract de reparaţii, 2 - salarii, 3 - factură de apă, 4 - factură de energie termică, 5 - factură de gunoi etc.);
 • Sistemul de penalizări - stabilirea sau modificarea procentului de penalizare sau a perioadei de aplicare a penalizării conform prevederilor legale în materie;
 • Alegeri pentru funcţiile de preşedinte, membru comitet, membru comisie de cenzori, dacă este cazul, prin expirarea duratei mandatului celor care sunt în funcţie.

Sarcina cu privire la pregătirea Adunării Generale revine Comitetului Executiv. Anterior, acesta trebuie să pregătească un Plan de reparaţii (probleme existente, costuri estimative) în baza unui necesar de lucrări propus de administratorul blocului.

Şedinţa, legală, indiferent de numărul proprietarilor prezenţi

Dacă la convocarea Adunării Generale nu este prezentă majoritatea proprietarilor, se va face o reconvocare. Aceasta trebuie ţinută indiferent de numărul celor prezenţi. Procesele-verbale dovedesc legalitatea Adunării Generale a proprietarilor participanţi, interesaţi de bunurile lor.

Sursa: Libertatea.ro

21 decembrie 2009

6 recomandări de sfârşit de an pentru cei care stau la bloc

O petrecere cu ocazia Sărbătorilor vă poate ajuta să vă apropiaţi şi să comunicaţi mai bine

Acum, la sfârşit de an, este bine să trageţi linie şi să faceţi o analiză şi în ceea ce priveşte viaţa la bloc. În acest sens, gândiţi-vă la ce anume a fost bine şi la ce ar trebui făcut în anul care vine, astfel încât să aveţi parte de un trai civilizat. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă oferă şase recomandări.

1. Încercaţi să îi convingeţi pe restanţieri să facă efortul de a-şi plăti datoriile către asociaţia de proprietari, astfel încât să nu aveţi surpriza de a rămâne fără utilităţi în mijlocul iernii;

2. Lăsaţi la o parte sentimentele de supărare faţă de vecini, critica şi suspiciunile, bârfa şi intrigile şi participaţi activ la gospodărirea şi la problemele blocului;

Mulţumiţi-le celor cares-au ocupat de imobil

3. Celor care s-au preocupat cu adevărat de bloc este bine să le mulţumiţi şi să le oferiţi cadouri. Cu siguranţă, anul viitor vor face mai mult, iar ceilalţi proprietari le vor urma exemplul;

4. Participaţi la socializarea comunităţii din care faceţi parte organizând tombole, concursuri sau petreceri;

5. Aveţi grijă să nu intre în imobil orice persoană sau grup, cu pretextul că sunt la colindat;

6. Uşile blocului trebuie să fie închise, interfonul să funcţioneze cu un alt cod faţă de cel avut în prezent, iar la intrare să existe lumină.
Sursa: Libertatea.ro

16 decembrie 2009

Întreţinerea nu se plăteşte la casierie!

În Uniunea Europeană, asociaţia de proprietari este considerată esenţială pentru apărarea intereselor proprietarilor individuali, a proprietăţii comune şi a intereselor naţionale şi municipale. Prin lege, pentru asociaţiile de proprietari s-au stabilit deja şi se pot adăuga câteva reguli obligatorii. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă spune care sunt acestea.

Iată care sunt cerinţele conţinute de principalele norme UE pentru asociaţiile de proprietari:

* încheierea contractelor individuale cu furnizorii de servicii, asociaţia fiind un intermediar care face servicii furnizorului pentru care acesta trebuie să plătească;
* obligativitatea constituirii fondului de reparaţii pentru menţinerea în bună stare a proprietăţii comune (instalaţii, terasă, faţadă, subsol etc.);

Amenzi mai mari pentru locatari

* liberalizarea accesului proprietarilor la surse alternative private de energie termică pentru apă caldă şi căldură, evacuare gunoi menajer, energie electrică etc., acolo unde e posibil;
* aplicarea unor sancţiuni şi amenzi mari pentru nerespectarea normelor şi condiţiilor impuse de legislaţia europeană şi română, atât instituţiilor de stat, firmelor private, cât şi proprietarilor;
* drepturi, responsabilităţi şi sancţiuni pentru persoanele alese şi/sau numite de proprietari (preşedinte, administrator, membru de comitet, cenzor) pentru satisfacerea intereselor legitime cu privire la proprietatea comună;
* verificarea şi urmărirea declarării taxelor şi impozitelor obligatorii, în funcţie de forma de plată a venitului, precum şi a veniturilor de natură economică (chirii, publicitate, antene de comunicaţii etc.);
* facturarea individuală a întreţinerii, nu prin casierie. Ce înseamnă acest lucru? Fiecare proprietar plăteşte întreţinerea în contul asociaţiei, prin bancă. La rândul lui, administratorul face toate plăţile către furnizor tot prin bancă. Astfel se elimină fraudele, pentru că administratorul nu mai are banii la dispoziţie;
* responsabilizarea şi sancţionarea proprietarilor care, din reavoinţă, nu îşi întreţin şi nu administrează legal blocurile.

Sursa: Libertatea.ro
www.fapr.ro

15 decembrie 2009

Cum recunoaşteţi un administrator hoţ

Depistaţi din timp problemele şi neregulile de la bloc pentru a nu avea neplăceri
Îi place să controleze tot, se crede stăpân pe bloc şi pe proprietarii acestuia, acaparează discuţiile, nu cooperează, are grupuri de interese şi se opune iniţiativelor legale. Cam aşa arată un administrator pe care îl preocupă mai degrabă interesul personal decât cel al oamenilor pe care ar trebui să îi reprezinte. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă spune care sunt aspectele în ceea ce priveşte atitudinea şi caracterul unui administrator hoţ.
Aproape în fiecare zi auzim despre un administrator care a golit vistieria unei asociaţii de proprietari. Uneori, astfel de oameni sunt uşor de depistat, înainte ca răul să fie comis, alteori însă poate fi prea târziu. Iată câteva caracteristici care ar trebui să vă dea de gândit:
-acaparează discuţiile cu alte lucruri, care nu au nici o legătură cu problemele reale ale blocului sau cu atribuţiile pe care le are ca administrator;
-este linguşitor şi dă senzaţia în faţa unor proprietari că îi compătimeşte sau că îi susţine, însă, de fapt, îşi urmăreşte propriile interese;
-se plânge, ori de câte ori prinde ocazia, în faţa celor nemulţumiţi de anumite situaţii din bloc. Astfel, de multe ori, celor pe care îi ştie că sunt slabi le aminteşte că face activitatea de administrator “mai mult pe gratis şi de mila oamenilor ca să nu-i lase pe mâna altuia, căci cine ştie ce li se poate întâmpla”;
-abate atenţia celor din bloc de la anumite situaţii sau de la persoane care ar putea fi un pericol pentru el, ca administrator, prin afirmaţii cu privire, în special, la bani, de genul “e scump” sau “nu se merită, nu ne obligă nimeni” ori “am auzit eu că…”;
-îşi formează şi întreţine grupuri de interese din rândul restanţierilor, al celor care nu se implică activ în asociaţie şi al cârcotaşilor;
-în şedinţe sau în timpul discuţiilor cu cei din bloc este primul care se opune intrării în legalitate pentru diverse situaţii obligatorii şi utile proprietarilor, în special cu privire la înfiinţarea asociaţiei de proprietari. Motivul poate fi reprezentat de nepăsare, neştiinţă, comoditate sau de alte interese personale care îi aduc venituri suplimentare;


«Refuză să ofere lămuriri cu privire la activitatea sa»
-dacă cineva este incomod, pune prea multe întrebări despre activităţile conducerii sau sesizează anumite nereguli ce se petrec în bloc, administratorul refuză să ofere detalii şi lămuriri cu privire la activitatea sa şi dă vina pe alţii sau pe altceva (restanţieri, furnizori, legi, oameni care nu se implică, autorităţi etc.). Astfel, ori îl duce pe reclamant cu vorba, cu promisiuni, ori devine, brusc, foarte irascibil şi refuză dialogul.
Sursa: Libertatea.ro

28 noiembrie 2009

După 90 de zile de neplată a întreţinerii, puteţi fi daţi în judecată

Pot fi dată în judecată dacă am întârziat trei luni cu plata întreţinerii? Mihaela
Răspuns: Conform prevederilor legale în materie, pentru orice sumă restantă se poate acţiona în justiţie după 90 de zile de neplată de la termenul de achitare stabilit.
Atât eu, cât şi încă vreo 15 proprietari avem centrală termică. Trebuie să contribuim la repararea ţevilor pentru încălzire sau a ţevii de apă caldă? L. C., Târgu Mureş
Răspuns: Întrucât sunteţi coproprietari asupra ţevilor comune pentru încălzire şi apă caldă, indiferent dacă le folosiţi sau nu, aveţi obligaţia plăţii reparaţiilor, conform cotelor-părţi indivize. Sunteţi scutiţi doar de la plata privind folosinţa acestora.
Ce acte normative stau la baza stabilirii, pentru apartamentele necontorizate, a 10 metri cubi de apă rece de persoană pe lună şi şapte metri cubi de apă caldă de persoană pe lună, pentru Bucureşti? Ortansa
Răspuns: Consumul de 10 metri cubi de persoană pe lună la apa rece şi de şapte metri cubi de persoană pe lună la apă caldă reprezintă un consum normat statistic pentru blocurile contorizate la nivel de branşament şi cu apartamente necontorizate individual. Nu se pot emit acte normative pentru situaţii statistice, care se folosesc în interiorul asociaţiilor de proprietari, ca referinţă în scopul rezolvării unor probleme pentru a nu afecta sub nici o formă oamenii.
De ce nu se formează un singur for, la nivel de oraşe, care să controleze asociaţiile? Şerban Florea, Bucureşti
Răspuns: Ca să aveţi dreptul şi să puteţi controla actele, trebuie să îndepliniţi două condiţii: să vă oferiţi pentru funcţia de cenzor al asociaţiei şi să vă pricepeţi la verificări de gestiune şi de legalitate a activităţilor într-o asociaţie. Pentru a se forma la nivel de oraş instituţii specializate pentru aceste probleme trebuie să existe voinţă politică din partea celor pe care îi alegeţi.
Sursa: Libertatea.ro

19 octombrie 2009

Cum puteţi face economii la bloc

Într-o perioadă în care suntem chinuiţi de efectele crizei financiare este bine să ne abţinem, cât putem de mult, de la risipă. Iată, potrivit lui Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România (FAPR), care sunt măsurile pe care le poate lua conducerea blocului pentru a face economii.

 • Consum raţional de apă, gaze naturale şi energie electrică, printr-un program strict de furnizare, dar fără a afecta bolnavii, bătrânii şi copiii;
 • Eliminarea pierderilor de apă rece şi caldă din instalaţiile comune ale blocului, din subsol şi pe verticală. Dacă diferenţa dintre factura pe bloc şi contoarele individuale este mare, de circa 30- 100%, cu siguranţă există avarii pe instalaţia comună;
 • Interzicerea utilizării ascensorului pentru transport marfă sau mobilier. În această situaţie, liftul se poate defecta şi veţi fi nevoiţi să suportaţi cheltuieli de reparaţie;
 • fiecare proprietar trebuie să-şi dea interesul pentru reducerea cheltuielilor administrative (reparaţii, curăţenie);
 • aplicarea de sancţiuni pentru locatarii care produc costuri nejustificate asociaţiei;
 • o politică foarte drastică de scădere a cheltuielilor asociaţiei aplicată de administrator, preşedinte şi cenzor;
 • pentru că au fost numeroase cazuri de administratori hoţi, e indicat ca acesta să nu fie lăsat singur la casierie sau când transportă bani.
 • în unele blocuri, pe palier, sunt montate becuri cu senzori de mişcare. Pentru a economisi, programaţi oprirea lor la un interval de timp cât mai scurt;
 • în cazul în care există restanţieri în bloc, încercaţi toate mijloacele pentru a-i face să plătească înainte de a ajunge la avocat (de exemplu, trimiteţi- le o scrisoare recomandată prin care să le aduceţi la cunoştinţă situaţia în care se află. Dacă nu iau atitudine, le puteţi pune penalizări;
 • din punct de vedere legal, oricine a absolvit cursuri de specialitate şi are un certificat poate fi administrator. Asta înseamnă că o asociaţie poate angaja un administrator care nu locuieşte în bloc. Se spune însă că e bine să ai un gospodar care să fie cât mai aproape de problemele locatarilor unui imobil. De aceea, încercaţi să puneţi administrator un vecin.
Articol preluat din Libertatea.ro

Creşte întreţinerea!

Bucureşteni, puneţi-vă bani deoparte. Luna viitoare, potrivit lui Radu Opaina (foto), preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, întreţinerea la bloc va fi mai scumpă în medie cu 30 de lei pe cameră. Asta pentru că, începând de la jumătatea acestei luni, RADET a dat drumul la căldură.

Iniţial, oficialii Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti (RADET) au anunţat că începând cu 14 octombrie vor face probe la căldură, iar furnizarea neîntreruptă a energiei termice se va face de la 1 noiembrie. Între timp însă, din cauza vremii nefavorabile, planurile s-au schimbat. “Nu aveam de ce să mai aşteptăm până la 1 noiembrie.

S-a trecut de la probe direct la furnizarea agentului termic

Citeste toata stirea aici: Libertatea.ro


18 octombrie 2009

Căldura, la mâna asociaţiilor

Pentru că nu vor facturi umflate încă din octombrie, românii cer să nu li se încălzească apartamentele.

Mai multe asociaţii de bloc din Bucureşti au decis, printr-un sondaj în rândul locatarilor, să nu primească până la 1 noiembrie căldură de la RADET. Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, Radu Opaina, spune că bucureştenii vor să mai facă puţină economie până când chiar vine iarna.

„Procedura nu este tocmai corectă, dar dacă majoritatea plus unu spune că n-are nevoie de căldură, atunci nu se dă. Sistemul termic este unul colectiv, nu individual”, a adăugat Opaina. Reprezentanţii RADET spun că n-au centralizat datele privind numărul asociaţiilor care au refuzat căldura, dar că sunt, într-adevăr, mai multe decât anul trecut.

toata stirea: EVZ.ro

6 octombrie 2009

ANUNT UMANITAR

ANUNT UMANITAR
Alexandra Mihaela TUDOR, o fetita in varsta de 11 ani care sufera de aplazie medulara, are nevoie urgenta de sange AB POZITIV. Alexandra este internata la spitalul Fundeni, sectia de Pediatrie si pana la operatie trebuie sa faca transfuzii zilnice, altfel moare.

Orice persoana care are posibilitatea si doreste sa o salveze, il poate contacta pe tatal fetitei, Gheorghe TUDOR, la numarul de telefon 0745.466.098. sau 0745.406.098.

Acest mesaj l-am primit astazi 06.10.2009 pe e-mail de la o persoana cunoscuta. Daca puteti sa ajutati, va rog sa-l contactati pe tatal fetitei sau pur si simplu sa dati mesajul mai departe.

Va multumesc pentru intelegere!

Informatii despre cazul Alexandrei gasiti si pe u8rmatoarele pagini de internet:

http://isabellelorelai.wordpress.com

http://www.radiox.ro/2009/01/23/tudor-alexandra-mihaela-are-nevoie-de-noi/


http://www.jurnalul.ro

http://www.organizatiaemma.ro/node/506


25 septembrie 2009

Cum să ai o casă „verde”

- Foloseşte becuri cu consum redus
- Schimbă-ţi ferestrele vechi care nu izolează bine
- Izolează-ţi casa, mai ales mansarda sau podul
- Cumpără electrocasnice cu consum redus de electricitate
- Instalează-ţi panouri solare pentru a produce energie
- Foloseşte soluţii de ventilaţie naturală în loc de aer condiţionat
- Pavează grădina cu piatra naturală
- Schimbă instalaţiile sanitare vechi cu unele noi, din materiale reciclabile
- Triază şi reciclează deşeurile
- Ideal este să construieşti casa din cofraje termoizolante din polistiren în care se toarnă beton, ceea ce permite o izolaţie dublă

Sursa: EVZ.ro

Clădirile verzi, eficienţă energetică

Cum ar fi să poţi proteja mediul stând în casă? Sună imposibil, dar nu este. Ar fi chiar foarte uşor dacă ai locui într-o clădire verde. O astfel de construcţie presupune, pe scurt, folosirea surselor de energie regenerabilă şi protejarea mediului înconjurător, prin utilizarea de materiale reciclabile şi prin adoptarea unui sistem de încălzire a apei
cu ajutorul energiei solare. Un astfel de proiect presupune un efort al tuturor celor implicaţi în proces, adică investitori, arhitecţi, ingineri, operatori şi viitori rezidenţi, spune Steven Borncamp, fondator al Romania Green Building Council, o organizaţie care cuprinde firme de arhitectură şi îşi propune să încurajeze piaţa construcţiilor verzi.

„Ca orice idee inovatoare, aceasta este o nişă practicată de câţiva vizionari”, precizează acesta, subliniind că domeniul este o provocare în România.

Ce este o clădire verde

Termenul de „verde” defineşte orice construcţie nouă sau veche care minimizează sau elimină riscul de a dăuna mediului. Constructorii pot folosi soluţii tehnice moderne, cum ar fi ferestrele specializate sau soluţii tradiţionale, ca ventilaţia naturală.

Cel mai important avantaj este reducerea costurilor energetice şi a celor de reciclare, explică Steven Borncamp, adăugând că studiile arată că imobilele iluminate natural îmbunătăţesc productivitatea angajaţilor.

Un alt avantaj este că, spre deosebire de clădirile tradiţionale unde costurile cresc pe măsură ce construcţia ia avânt, ridicarea de case verzi costă mai mult la nivel de proiectare, dar suma scade pe măsură ce clădirea este construită.

1% clădiri verzi în România

Faţă de pieţele emergente în acest domeniu, unde rata de pătrundere a fenomenului este de 3-5%, în România există doar 1% imobile verzi, potrivit lui Steven Borncamp. „La această oră se desfăşoară 12 proiecte verzi semnificative în ţară şi sunt convins că multe altele sunt planificate”, crede acesta, care povesteşte că pasiunea pentru
construcţiile verzi s-a născut în anii ’90 când s-a implicat în câteva proiecte.

În 2005, Steven Borncamp şi-a deschis o afacere în domeniu şi atunci a realizat că, pentru a schimba optica , este nevoie de o asociaţie puternică a celor din business.

„Cred că românii se vor surprinde pe ei înşişi cu cât vor progresa în a deveni mai responsabili faţă de mediu”, crede acesta, dând ca exemple recente centrul de retail al
bauMax care se va deschide la Ploieşti şi noua fabrică Procter & Gamble.

De asemenea, din
ce în ce mai mulţi români sunt interesaţi să îşi renoveze casa „verde”, conchide acesta.

Citeste tot articolul aici: EVZ.ro

Articol preluat din Evenimentul Zilei, Oana Dan, Vineri, 25 Septembrie 2009

1 iulie 2009

Cine deţine puterea în asociaţie

Cine deţine puterea în asociaţie

În foarte multe asociaţii, administratorul este “omul bun la toate”, preşedintele figurează doar pe hârtie şi, uneori, cenzorul nici nu există. Această stare de fapt nu trebuie însă tolerată deoarece puterea deplină este deţinută de proprietari, iar aceştia o pot aplica eficient, în interesul lor, prin vot şi decizii majoritare. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă spune ce trebuie să ştiţi despre cei trei “capi”, care sunt, de fapt, angajaţii celor ce locuiesc în bloc.

Administratorul

De cele mai multe ori, administratorul îşi conferă singur putere, iar proprietarii se supun. Iată, de fapt, care este realitatea:
• administratorul nu are putere în faţa proprietarilor, a preşedintelui, a membrilor comitetului executiv sau a cenzorului;
• el are numai atribuţii profesionale, de execuţie, conform fişei de post;
• este subordonat direct preşedintelui;
• nu are dreptul să decidă cu privire la regulile de funcţionare şi organizare din asociaţie;
• nu este obligat să dea explicaţii decât în faţa preşedintelui şi a cenzorului, în cadru organizat.

Cenzorul

Acesta are următoarele atribuţii:
• să constate şi să raporteze preşedintelui, în scris, aspectele cu privire la activitatea financiar- contabilă sau juridică din cadrul asociaţiei, inclusiv concluzii şi recomandări conform reglementărilor legale şi statutare proprii;
• nu are nici un fel de putere în faţa proprietarilor, a preşedintelui, a membrilor comitetului executiv sau a personalului angajat/ prestator al asociaţiei;
• nu are puterea să ia hotărâri şi decizii personale cu privire la activitatea din cadrul asociaţiei.

Preşedintele

Preşedintele nu trebuie să existe doar simbolic. Iată ce trebuie să ştiţi despre acesta:
• este ales de proprietari pentru a le reprezenta interesele;
• nu are puterea să ia hotărâri şi decizii cu privire la reguli şi regulamente de ordin interior;
• are puterea juridică de a convoca şi conduce şedinţele comitetului executiv şi ale adunării generale;
• poate convoca adunarea generală atunci când constată că persoanele alese de proprietari nu respectă legea, statutul asociaţiei de proprietari şi deciziile majorităţii;
• se subordonează adunării generale a proprietarilor sau deciziei majorităţii.

sursa: http://libertatea.ro/stire/cine-detine-puterea-in-asociatie-245720

25 martie 2009

Programul national de reabilitare termica

Programul Naţional de Reabilitare Termică: 100 de blocuri în patru ani

Birocraţia şi incompetenţa autorităţilor locale au îngropat programul de reabilitare termică. Specialiştii în domeniu afirmă că izolarea termică ar reduce factura la căldură cu cel puţin 35 la sută. Legea prevede că statul va acoperi 80% din cheltuieli. Programul include circa 83.000 de blocuri.
În funcţie de fondurile de care dispun, autorităţile locale pot prelua parţial sau integral cheltuielile care revin asociaţiilor. În acest fel, locatarii ar putea să fie scutiţi de orice costuri pentru reabilitarea termică a propriilor apartamente.

Citeste toata stirea aici: Adevarul.ro

Incepe reabilitarea termica in sectorul 1

Primăria sectorului 1 va demara, începând cu a doua jumătate a lunii aprilie, reabilitarea termică a blocurilor din sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit programului de investiţii pentru anul în curs, 85 de blocuri din cartierele Aviaţiei, Băneasa, Calea Griviţei, Nicolae Titulescu, Ion Mihalache şi Bucureştii Noi vor fi reabilitate termic.

Reabilitarea termică a blocurilor presupune termosistem faţade cu polistiren expandat, termosistem soclu, termosistem şi hidroizolaţie terase, termoizolare placă subsol, înlocuirea tâmplăriei de lemn existentă cu tâmplărie PVC şi geam termoizolant, închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC şi geam termoizolant, înlocuirea totală sau parţială a conductelor de distribuţie agent termic şi montarea de repartitoare şi robinete termostatice.

Până în prezent, au fost încheiate aproape 300 de convenţii-cadru cu asociaţiile de proprietari din sectorul 1 pentru începerea programului de reabilitare termică a blocurilor.

Sursa: Adevarul.Ro

21 ianuarie 2009

Reabilitare termică făcută repede şi la suprafaţă

Guvernul vrea să grăbească termoizolarea blocurilor şi creşte alocaţia bugetară pentru asta, dar renunţă la înlocuirea ţevilor pe care se pierd apa şi căldura.

Reabilitarea termică a blocurilor, un proiect trâmbiţat mult în campania electorală, va cunoaşte un ritm mai alert începând de anul acesta, după cum se laudă executivul. Premierul Emil Boc a declarat luni seara, la o emisiune TV, că intenţionează să majoreze partea suportată de stat din costul anvelopării termice, de la 33% la 50%, urmând ca, în continuare, primăriile să achite 33%, şi restul de până la 20% să le revină asociaţiilor de locatari. Boc e sigur că, după reabilitare, locatarii imobilelor vor plăti facturi cu până la 33%-35% mai mici, iar din acel moment guvernul va putea să elimine subvenţia pentru combustibil pe care le-o acordă acum producătorilor de energie termică.


De zece ori mai mulţi bani

Gestionarea programului de reabilitare termică a celor 89.000 de blocuri, câte sunt în România, va cădea în sarcina fostului viceprimar al Capitalei, Răzvan Murgeanu, de azi secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL). El spune că în bugetul pe 2009 are prevăzută o sumă de zece ori mai mare decât anul trecut pentru reabilitare termică. „În 2008 am avut aproximativ 100 de milioane de lei. Anul acesta vom avea cam un miliard“, a anticipat Murgeanu.

Oficialul spune că procesul premergător anvelopării va fi mult accelerat, printr-o înţelegere cu Institutul Proiect Bucureşti, care va furniza planurile blocurilor.

O altă scurtătură a procedurii va fi faptul că, în noua formulă, anveloparea va presupune numai îmbră carea blocului într-un material termoizolant, montarea de ferestre termopan şi izolarea terasei. „Schimbarea instalaţiilor interioare va rămâne în sarcina locatarilor“, admite Murgeanu.

Locatarii vor fi obligaţi apoi să-şi monteze şi repartitoare de costuri, astfel încât să poată cu adevă rat să-şi măsoare să-şi economisească consumul de energie termică favorizat de anvelopare. În lipsa acestor instrumente de măsură şi cu ţevile neschimbate, economia de energie nu va ajunge la cotele preconizate de guvern.

Invenţie românească

Murgeanu spune că una dintre soluţiile de îmbrăcare a blocurilor, la care vor apela autorităţile, va fi cea inventată de un român - Niculae Zahiu - care are şi o fabrică pentru astfel de materiale.

Niculae Zahiu spune însă că nu ştie nimic, dar se simte pregătit să facă faţă comenzilor. „Nu am vorbit cu nimeni, dar mă bucur că noul guvern îi dă o importanţă mai mare decât până acum“, a afirmat acesta. El a inventat un tip de panouri-sandwich cu miez din spumă dură din poliuretan, ce înveleşte exteriorul blocului, dar nu se lipeşte de tencuială. Zahiu spune că metoda lui e mai accesibilă decât cea clasică, fiind mai ieftină şi uşor de montat, indiferent de temperaturile de afară.

„Muncitorii nu trebuie să aibă o calificare anume. Piesele se îmbină ca la lego, aşa că, odată ce s-a lucrat la un bloc, celelalte sunt mult mai uşor de realizat“, explică directorul companiei Zahiu Construct. Până acum, firma a aplicat invenţia la construcţia pavilioanelor administrative de la Centrala Cernavodă, precum şi pe un bloc din cartierul Tonitza.

Răzvan Murgeanu,
secretar de stat MDRL
"O soluţie mult mai bună decât cea folosită până acum este cea inventată de românul acela, Zahiu, care are şi o fabrică de panouri din astea izolatoare. Oricum, vom folosi numai firme româneşti pentru reabilitarea blocurilor, ca să dăm de lucru românilor."

„PERFORMANŢĂ“

89 de blocuri reabilitate în patru ani

Primul „Program anual de acţiuni pentru reabilitare termică“ a demarat furtunos în 2005. Până acum, abia au fost finalizate 89 de blocuri în toată ţara. Cereri ar fi, după cum recunosc reprezentanţii MDRL, care au inclus 700 de blocuri în program.

Problema pare a fi birocraţia: durata auditului energetic obligatoriu şi durata contractării lucrărilor de către primării. Acestea semnalează şi cazuri în care asociaţiile de proprietari nu au cărţi tehnice ale imobilelor, iar unele se prezintă cu documetaţia incompletă.

Legislaţia nu prevede un termen-limită pentru finalizarea reabilitării termice a unul bloc. Totuşi, lucrurile ar putea să se mişte mai repede odată cu schimbarea procesului de auditare. Dacă, iniţial, legislaţia prevedea ca blocurile să fie auditate individual, acum ele vor fi inventariate şi grupate în proiecte-tip sau proiecte unicate, pentru a putea fi auditate mai rapid. Bucureştiul se poate mândri în acest moment cu numai şapte blocuri izolate termic, cu toate că unii edili de sector s-au gândit să sporească subvenţia oferită de primării. Patru blocuri au fost reabilitate în sectorul 3, două în sectorul 6, unul în sectorul 2, iar la şase imobile încă se lucrează.

Sectoarele 1 şi 5 nu au încă niciun bloc reabilitat, dar primarii de aici au promis că vor finanţa în întregime costurile lucrărilor. Şi primarul Liviu Negoiţă are o „superofertă“ pentru cetăţeni, valabilă însă numai până la 31 ianuarie. Asociaţiilor de proprietari care se vor înscrie până la această dată în program li se promite o reducere a costurilor cu 67%.

* Potrivit reprezentanţilor MDRL, în acest moment sunt incluse în program 715 imobile, dintre care 684 au auditul energetic finalizat.

* Dintre acestea, 435 au studii de fezabilitate, 372 dintre ele având şi proiectul tehnic realizat, iar 39 de imobile se află în stare avansată de reabilitare.

* Programul de reabilitare vizează în special clădirile cele mai deficitare din punct de vedere enrgetic, adică cele realizate din prefabricate de beton armat între anii 1960 şi 1980, când nu existau reglementări tehnice privind protecţia termică a clădirilor.


Evz.ro

19 ianuarie 2009

Programul "Casa verde" incepe cu o amanare

AMÂNARE

„Casa Verde“, pe butuci

O problemă şi mai delicată se dovedeşte a fi punerea în practică a programelor dedicate utilizatorilor individuali de energie verde.

* Programul „Casa Verde“, lansat cu mult tam-tam anul trecut de Administraţia Fondului de Mediu (AFM), a suscitat un interes enorm din partea populaţiei, care a luat cu asalt firmele importatoare de echipamente pentru informaţii suplimentare.

* Programul dispune de fonduri totale de 400 de milioane de lei şi are ca scop înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu cele bazate pe surse regenerabile.

* Programul a fost deja amânat de două ori şi are toate şansele să mai întârzie, după ce noul ministru al mediului, Nicolae Nemirschi, a criticat dur modul în care a fost întocmit şi a solicitat revizuirea lui.

Printre argumente, faptul că operatorii validaţi nu sunt obligaţi să utilizeze echipamente din România sau importate din spaţiul UE.

* O altă sursă de energie care ar putea fi exploatată pentru încălzirea locuinţelor este căldura pământului.

Adică prin funcţionarea unor pompe care preiau căldura de la 18 metri de sub pământ, unde temperatura râmâne constantă la 10 grade Celsius. Instalaţia presupune decopertarea a cel puţin 100 de metri pătraţi, respectiv investiţii în excavaţii şi studii de sol.

Pompele funcţionează pe acelaşi principiu al aparatelor de aer condiţionat şi au avantajul că furnizează atât câldură, cât şi frig. Cel mai utilizat tip de pompă e în prezent cel de tipul aer-aer, care consumă cât un aparat de aer condiţionat şi ar putea reduce factura cu circa 50-60%. Însă, deocamdată, această resursă nu este exploatată şi se află abia în stadiu de experiment.
cititi toata stirea in EVZ.RO