28 decembrie 2009

Adunarea Generală anuală

La început de an, Comitetul Executiv sau preşedintele au obligaţia convocării unei Adunări Generale a proprietarilor pentru a se stabili măsurile, fondurile şi regulile privind buna funcţionare a asociaţiei în noul an. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă spune ce trebuie să se afle pe ordinea de zi.

Discutaţi problemele blocului la început de an

În Adunarea Generală anuală se discută şi se stabilesc următoarele:
✔Dări de seamă asupra activităţilor desfăşurate în cursul anului trecut, prezentate membrilor de către preşedintele asociaţiei;
  • Fondul de reparaţii, necesar şi obligatoriu pentru rezolvarea problemelor tehnice ale clădirii. Se stabileşte un fond total pe an, care se împarte la 12. Se obţine câte o cotă egală pentru fiecare lună a acestui an, care se repartizează tuturor proprietarilor prin lista de plată lunară la rubrica “fond de reparaţii“, în funcţie de cota-parte indiviză;
  • Fondul lunar de salarii/ indemnizaţii în valoare brută totală (suma netă plus taxele şi impozitele aferente convenţiilor şi/sau contractelor, după caz);
  • Funcţiile care se remunerează;
  • Fondul lunar maxim de cheltuieli administrative, altele decât cele privind reparaţiile: consumabile, detergenţi, mături, cheltuieli de transport, fotocopii, achiziţii manuale, chitanţiere, facturiere, reviste, ziare, telefon etc
  • Actualizarea sau restituirea Fondului de rulment, dacă este cazul;
  • Ordinea priorităţilor la încasări (ex.: 1 - cota curentă, 2 - restanţă, 3 - penalizare) şi plăţi (ex.: 1 - contract de reparaţii, 2 - salarii, 3 - factură de apă, 4 - factură de energie termică, 5 - factură de gunoi etc.);
  • Sistemul de penalizări - stabilirea sau modificarea procentului de penalizare sau a perioadei de aplicare a penalizării conform prevederilor legale în materie;
  • Alegeri pentru funcţiile de preşedinte, membru comitet, membru comisie de cenzori, dacă este cazul, prin expirarea duratei mandatului celor care sunt în funcţie.

Sarcina cu privire la pregătirea Adunării Generale revine Comitetului Executiv. Anterior, acesta trebuie să pregătească un Plan de reparaţii (probleme existente, costuri estimative) în baza unui necesar de lucrări propus de administratorul blocului.

Şedinţa, legală, indiferent de numărul proprietarilor prezenţi

Dacă la convocarea Adunării Generale nu este prezentă majoritatea proprietarilor, se va face o reconvocare. Aceasta trebuie ţinută indiferent de numărul celor prezenţi. Procesele-verbale dovedesc legalitatea Adunării Generale a proprietarilor participanţi, interesaţi de bunurile lor.

Sursa: Libertatea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugam să specificați "Numele" pentru o identificarea mai ușoară a răspunsului.... Mulțumim!

Dacă vă place acest Blog, va rugăm să-l susțineți printr-un click pe anunțul de mai jos. Mulțumim!