11 ianuarie 2010

Cum scapati de restantieri ?

Vreţi să scăpaţi de restanţieri? Separaţi-vă pe scări

Majoritatea asociaţiilor de proprietari au din ce în ce mai multe probleme, atât din cauza neînţelegerilor cu vecinii, cât şi a restanţierilor. Practic, în urma creării acestor situaţii, locatarii de pe o scară, care sunt buni-platnici şi gospodari, nu pot strânge bani pentru diverse îmbunătăţiri, plătind “oalele sparte” ale celorlalţi. De aceea, din ce în ce mai mulţi aleg varianta separării problemelor administrative pe scări. Radu Opaina, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, vă spune cum puteţi face acest lucru.

Iată paşii care trebuie urmaţi dacă vreţi să vă “despărţiţi” de celelalte scări şi să vă înfiinţaţi o asociaţie separată:
  • convingeţi majoritatea proprietarilor (50% + 1) de pe o scară să fie de acord, prin semnătură, cu înfiinţarea unei asociaţii de proprietari separată;
  • înaintaţi lista cu semnături actualului preşedinte al asociaţiei. Acesta are obligaţia să convoace adunarea generală extraordinară, având drept ordine de zi divizarea;
  • în adunarea generală extraordinară, convocată sau reconvocată, proprietarii cu minimum 80% din voturi vor hotărî divizarea asociaţiei;
  • după adunarea generală extraordinară, reprezentanţii fiecărei scări stabilesc persoanele care se vor ocupa cu întocmirea formalităţilor, inclusiv cu privire la separarea evidenţei mijloacelor băneşti şi materiale;

Decizia e luată de 50% + 1 din proprietari

  • în baza procesului- verbal al adunării generale extraordinare de divizare, se va constitui pe fiecare scară câte o nouă asociaţie, urmând procedura- standard de înfiinţare;
  • asociaţia de proprietari care, practic, prin divizare se modifică, va rămâne cu documentele actuale (statut, acord de asociere), urmând să-şi modifice doar denumirea printr-un act adiţional (se adaugă la actuala denumire “scara …” şi se menţionează noua componenţă doar cu proprietarii de pe scară). Actul se depune la instanţa de judecată, care i-a acordat personalitatea juridică, în scopul emiterii unei noi “încheieri judecătoreşti”;
  • după obţinerea “încheierii judecătoreşti”, se va merge la administraţia financiară de sector sau din localitate pentru schimbarea Codului fiscal. Ulterior, se va modifica ştampila şi se vor anunţa toţi furnizorii/ colaboratorii cu privire la modificările survenite, în scopul actualizării contractelor sau a altor documente, inclusiv în relaţia cu banca. În cazul în care nu aveţi încă asociaţie de proprietari şi urmează să efectuaţi acest demers, este bine să o faceţi de la început pe fiecare scară de bloc în parte.
Sursa: Libertatea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugam să specificați "Numele" pentru o identificarea mai ușoară a răspunsului.... Mulțumim!

Dacă vă place acest Blog, va rugăm să-l susțineți printr-un click pe anunțul de mai jos. Mulțumim!