27 aprilie 2011

Pregătiţi-vă blocul pentru iarnă

Întreţinerea în lunile reci va fi mai mică dacă luaţi din timp anumite măsuri.

Pentru a reduce cheltuielile cu întreţinerea la iarnă, este indicat să luaţi de pe acum câteva măsuri. Ce trebuie sa faceți:
  • Eliminaţi pierderile de apă, prin repararea conductelor din subsol sau a ţevilor ce duc de la contorul de branşament până în subsol. Pierderi pot fi şi în locuinţe şi de aceea se impune o inspecţie tehnică;
  • Reparaţi geamurile şi termoizolaţi faţada în vederea micşorării pierderilor de căldură;
  • Reparaţi terasa (recomandam firma Izofil Construct SRL, tel. 0720.-601.931);
  • Analizaţi problemele care au apărut în iarna trecută şi luaţi măsuri ca acestea să nu se mai repete, în special cu privire la contractele încheiate cu diverşi prestatori de servicii. Orice contract care a creat necazuri asociaţiei se poate modifica printr-un act adiţional. Dacă prestatorul nu doreşte modificarea contractului, aveţi dreptul şi obligaţia faţă de proprietari să-l reziliaţi;
  • Cumpăraţi lopeţi şi alte unelte ori materiale necesare pentru deszăpezire sau pentru curăţarea gheţii de la intrarea în bloc;
  • Instalaţiile electrice trebuie să fie protejate împotriva apei, a zăpezii, a viscolului ori a vântului;
  • Persoanele cu venituri reduse este bine să fie îndemnate să economisească bani de pe acum pentru a-şi putea plăti întreţinerea în lunile reci. 
Verificaţi conductele
Reparaţi sau înlocuiţi conductele de căldură din bloc şi, în special, caloriferele din apartamente. De asemenea, curăţarea acestora este o operaţiune obligatorie pentru o bună circulaţie a agentului termic prin instalaţie. Izolarea termică a conductelor de căldură şi de apă caldă din subsol şi asigurarea unui sistem de aerisire constituie alte măsuri necesare. Sursa: Libertatea.ro

Click aici pentru Firma administrare bloc

Beneficiaţi de scutiri la întreţinere

Pe bază de cerere scrisă  către președinte puteți fi scutit de la cheltuielile privind consumurile. Scutirile se aplică însă atunci când lipsiţi de acasă cel puţin 15 zile şi se referă numai la: apa rece şi apa caldă necontorizate, gazele naturale de la bucătărie, îngrijitorul şi evacuarea gunoiului menajer, energia electrică de pe spaţiile comune şi cea aferentă ascensorului şi plăţile denumite în lege “cheltuieli după numărul de persoane care locuiesc în apartament”.
Iată ce aveţi de plătit
Dacă apartamentul este nelocuit, rămân de plată pentru proprietar următoarele obligaţii, care nu au nici o legătură cu numărul de persoane şi care ţin de cota-parte indiviză: fondul de reparaţii şi/sau investiţii; cheltuielile administrative şi gospodăreşti (materiale consumabile, becuri etc.), salariile/indemnizaţiile administratorului, contabilului, mecanicului, preşedintelui, cenzorului şi portarului (fără salariul/indemnizaţia persoanei pentru curăţenie), întreţinerea ascensorului, centralei de bloc, interfonului sau a altor instalaţii de pe spaţiile comune şi consumurile/ pierderile de pe spaţiile comune.

5 aprilie 2011

Ţi-ai modificat apartamentul, rişti să nu primeşti despăgubiri în caz de dezastru!

Firmele de asigurări şi-au schimbat politica de acordare a poliţelor. Românii care locuiesc în zone inundabile sau cei care şi-au făcut modificări în apartamente ce afectează structura de rezistenţă a clădirii riscă să nu fie despăgubiţi de companiile, chiar dacă au o poliţă de asigurare obligatorie pentru casă.

La încheierea poliţei agentul de asigurare nu cere clientului autorizaţia de construcţie sau autorizaţii pentru modificările făcute în locuinţe. În schimb, la o eventuală pagubă din cauza riscului asigurat, este posibil ca firma de asigurări să refuze despăgubirea pe motiv că locuinţa este în zonă inundabilă, sau în cazurile în care au fost făcute modificări privind structura de rezistenţă a imobilului, spun firmele de asigurări, care nu vor să-şi assume riscuri prea mari.
 
Totuşi, unele companii de asigurări şi-au instruit agenţii să nu încheie poliţe obligatorii pentru locuinţele din zonele inundabile. Pe de altă parte, numărul poliţelor obligatorii pentru locuinţe emise până la 31 martie a depăşit 481.000 de contracte. "Portofoliul PAID de la sfârşitul lunii martie arată că au fost încheiate asigurări obligatorii pentru 5,74% din locuinţele din România, prin raportarea numărului total de poliţe la fondul locativ existent, de aproximativ 8,4 milioane de locuinţe", a declarat directorul general al PAID, Marius Bulugea.
Sursa: Libertatea.ro

2 aprilie 2011

Nu plătiţi pentru ţevile izolate termic din casă

Am izolat ţevile de căldură din apartament încă din 2004. Cu toate acestea, îmi vine în continuare o chitanţă, conform căreia trebuie să plătesc cota la întreţinere. Este legal? Ce pot face?

Răspuns: Pentru ceea ce este izolat termic, nu este legal să se calculeze sumă de plată. Măsura este un abuz. Cea mai eficientă soluţie este refuzul plăţii. 

Cum se plăteşte căldura într-un apartament? Pe suprafaţă locuibilă sau pe suprafaţă radiantă?

Răspuns: Corect şi legal, căldura se repartizează după S.E.T. (Suprafaţa Echivalentă Termic sau suprafaţa radiantă) a caloriferelor şi a ţevilor neizolate ce traversează apartamentul. S.E.T. defineşte corpul de încălzire, care este consumatorul de căldură. Camera şi locuitorii sunt beneficiarii căldurii.

Am în bloc o familie care n-a plătit de 16 luni fondul de reparaţii, lucrările la terasă şi întreţinerea. Cum poate fi amendată? E posibil să-i punem penalităţi la întreţinere, la fondul de reparaţii sau pentru reparaţia terasei? 

Răspuns: Reparaţia terasei, fondul de reparaţii şi celelalte cheltuieli fac parte din totalul lunar de plată a întreţinerii, adică sub nici o formă nu se afişează după total sau separat. Pentru neplata întreţinerii, comitetul executiv are dreptul să stabilească un sistem propriu de penalizări, în condiţiile legii.
Sursa: Libertatea.ro