30 septembrie 2011

Fiţi atenţi de la cine închiriaţi apartamentul !

Aveti grijă ca atunci când vă luaţi o casa în chirie aceasta să nu aibă datorii din trecut, altfel veţi avea de suportat permanent stresul din partea administratorului pentru achitarea acelor restanţe. Pentru închiriere este bine de ales un apartament îngrijit, aparţinând unui proprietar serios. Închirierea se face în baza unui contract încheiat la notariat cu drepturi şi obligaţii clare pentru ambele părţi. Pentru protecţia părţilor, contractul trebuie să prevadă despăgubiri cu privire la nerespectarea obligaţiilor, iar pentru despăgubiri este indicat ca în contract să existe o clauză cu caracter de titlu executoriu pentru a se evita acţiunea în justiţie.
În mod normal, valoarea chiriei trebuie să cuprindă profitul proprietarului, taxele către stat şi costurile cu întreţinerea faţă de asociaţia de proprietari. În realitate, în România, chiria lunară reprezintă doar câştigul proprietarului, restul obligaţiilor fiind date de proprietar în sarcina chiriaşului.

Asociaţia cere despăgubiri

În cazul în care chiriaşul nu plăteşte întreţinerea, în faţa legii şi a asociaţiei de proprietari răspunderea este a proprietarului, care va fi acţionat în justiţie, dacă nu plăteşte, amiabil, restanţele. La rândul său, proprietarul va acţiona împotriva chiriaşului.

17 septembrie 2011

Probleme cu administratorul: am hidroizolat terasa in regie proprie, cum imi recuperez banii ?!

E. E., aleea T. N., nr. ., Iaşi: "Administratorul asociaţiei de proprietari nu are atestat pentru funcţia de administrator. Nu explica sumele trecute în listele de plata, sume care nu mi se par a fi corecte, ne vorbeşte urât. Adunarea generala nu a fost convocata de mai mult timp. Eu locuiesc la etajul IV şi am reparat 100 mp de terasa, deoarece îmi ploua în apartament. Ştiu ca terasa este spaţiu comun şi la cheltuielile pentru reparat, trebuie sa contribuie toţi proprietarii din condominiu. La noi însă nu a fost asa".

P. U., sef Serviciul Asociaţii Proprietari - Primaria Municipiului Iasi: "Avind in vedere sesizarea prin care doamna Enache Elena ne aduce la cunostinta faptul ca administratorul asociatiei de proprietari din care face parte nu este atestat, listele de plata nu i se «par corecte», nu s-a convocat adunare generala si proprietarii nu achita cheltuielile de reparatii efectuate (de dumneaei, in regie proprie) la terasa imobilului, va comunicam urmatoarele:
Deoarece petenta nu si-a precizat adresa de domiciliu si nici asociatia din care face parte, nu s-au verificat listele de plata pentru a se constata cele sesizate. Pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune, asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau incheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate.
Va informam ca proprietarii, in situatia in care sint nemultumiti de repartizarea in listele de plata a cotelor de intretinere lunare, au dreptul sa conteste, in scris, la presedintele asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listelor de plata, iar acesta din urma este obligat sa inregistreaze contestatia in registrul de corespondenta, cu numar de inregistrare, si sa raspunda la sesizare in termen de 7 zile de la data depunerii contestatiei.
Deoarece adunarea generala a proprietarilor nu s-a organizat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (cel putin o data pe an, in primul trimestru, conform art. 23, al. 1 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari) si sint probleme de clarificat in activitatea asociatiei de proprietari, se impune organizarea adunarii si luarea masurilor necesare. In cadrul adunarilor generale, proprietarii au posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la activitatea desfasurata de catre reprezentantii asociatiei, inclusiv de catre administrator. Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei pot fi convocate oricind de catre comitetul executiv sau de catre cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari. Deci exista posibilitatea ca adunarea generala a membrilor asociati sa fie convocata in mod exceptional si de catre un comitet de initiativa si nu de catre presedintele asociatiei sau comitetul executiv.

10 septembrie 2011

Lista serviciilor medicale de care poți beneficia ca asigurat

Asigurarea de sănătate garantează servicii oferite de medicul de familie şi specialişti, spitalizare, inclusiv intervenţii chirurgicale, medicamente, dispozitive şi chiar asistenţă stomatologică.

Contribuţia pe care o plătiţi lunar la sănătate (5,2%, angajatorul şi 5,5% anagajatul) vă asigură, teoretic, accesul la un pachet de servicii de bază, oferite de medicii de familie şi de specialiştii din policlinici şi din spitale.

Soţii şi părinţii fără venituri, co-asiguraţi
Contribuţia este obligatorie, astfel că şi persoanele fără venituri trebuie să cotizeze la nivelul salariului minim pe economie- în prezent, cam 37 de lei lunar. Dacă rămâneţi fără serviciu, puteţi trece pe asigurarea soţului/soţiei, în calitate de co-asigurat. La fel şi părinţii fără venituri.

"Comunicaţi angajatorului că luaţi în întreţinere soţul/soţia sau părinţii. Contribuţia nu creşte", explică purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Cristina Călinoiu.
Persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale de urgenţă, inclusiv urgenţe stomatologice, servicii de planificare familială sau investigaţii în cazul bolilor cu potenţial endemico-pandemic (TBC, gripă).
Doar analizele recomandate de medici sunt gratuite
Primul pas este să vă înscrieţi la un medic de familie. El prescrie medicamente (compensate sau necompensate), eliberează trimiteri la analize, ori către specialist. Analizele de laborator, ecografiile, radiografiile, EKG-urile sunt incluse în pachetul de bază şi nu trebuie să plătiţi pentru ele.
Excepţie fac investigaţiile de tipul RMN sau CT, care necesită folosirea substanţei de contrast, caz în care pacientul plăteşte contravaloarea acestei substan­ţe.
"Pentru toate analizele pe care le solicitaţi fără ca medicul să le considere necesare plătiţi contravaloarea acestora direct la furnizor (laboratoare, clinici)", explică reprezentantul CASMB.
Persoanele sănătoase beneficiază gratuit de un control anual de rutină. Asiguraţii mai au dreptul la servicii spitaliceşti care includ consultaţii, investigaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale, internare şi masă, materiale sanitare, toate exclusiv la recomandarea medicului.

Tratamentul cariilor, decontat pe jumătate
Bolnavii care beneficiază de medicamente compensate pot lua reţeta de la orice farmacie, în orice zi a lunii, în limita fondurilor. La o consultaţie, indiferent de numărul de afecţiuni, pot fi prescrise lunar între trei şi şapte medicamente.
Excepţie fac copiii de 0-12 luni şi bolnavii din programele de sănătate, care au propria schemă terapeutică. Pensionarii cu un venit mai mic de 700 de lei au dreptul la medicamente compensate în proporţie de 90%.
Şi serviciile de medicină dentară sunt decontate de casele de asigurări în procent de 50, 60, sau 100%. Decontarea integrală se face pentru tratamentul parodontitei, al gingivo-stomatitelor şi al abcesului parodontal. În cazul extracţiei, Casa decontează 60% din cost.
Cariile sunt decontate la jumătate, iar protezele acrilice- în proporţie de 60%. Serviciile medicale de ortodonţie pentru copii sunt decontate integral. Rambursarea se face însă în limita fondurilor disponibile.

37 de lei este contribuţia lunară pe care trebuie să o plătească persoanele fără venituri la fondul de asigurări de sănătate.
EXCEPŢII
Servicii nedecontate de casele de asigurări

Servicii medicale în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive
 • Servicii hoteliere cu grad înalt de confort
 • Operaţii estetice efectuate persoanelor de peste 18 ani
 • Baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere
 • Unele proceduri de recuperare şi fizioterapie
 • Fertilizări in vitro (cu excepţia celor din programul naţional)
 • Unele servicii medicale de înaltă performanţă
 • Vizite medicale (admiterea la facultăţile militare)
CATEGORIE SPECIALĂ

Scutiţi de la plata asigurărilor de sănătate
 • Copiii până în 18 ani, tinerii până în 26 de ani, elevii, studenţii (doardacă nu obţin venituri)
 • Persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă
 • Bolnavii incluşi în programele naţionale (TBC HIV, cancer etc.)
 • Femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au venituri, sau au venituri sub salariul minim brut
 • Veteranii de război, invalizii şi văduvele de război
 • Şomerii şi persoanele din familii care au dreptul la ajutor social
 • Pensionarii cu pensii mai mici de 740 de lei
Citiţi mai mult: Sănătate > EVZ.ro

8 septembrie 2011

Fondul de rulment

Fondul de rulment este o plată anticipată pe care proprietarii de apartamente o fac pentru achitarea serviciilor furnizorilor...
Fondul de rulment este al proprietarului şi nu al asociaţiei. Asociaţia doar îl rulează pentru interesele proprietarilor care au dat acest fond.
 • Nici o lege din România nu prevede obligativitate pentru existenţa fondului de rulment.
 • Fondul de rulment nu poate fi folosit pentru a acoperi restanţele proprietarilor sau pentru depozite bancare la termen.
 • Dacă proprietarul optează pentru constituirea fondului de rulment, cuantumul acestuia trebuie să fie egal cu valoarea celei mai mari întreţineri din ultimul an. Existenţa fondului de rulment dă dreptul proprietarului de a plăti întreţinerea mai lejer, adică în termen de 20 de zile de la data afişării.
 • Dacă proprietarul nu doreşte să contribuie cu fond de rulment în asociaţie, atunci are obligaţia să achite întreţinerea în maximum 5 de zile de la afişarea listei, pentru ca asociaţia să aibă banii la timp pentru plata facturilor de consum. Lista de plată se afişează între 20 şi 25 ale lunii.
 • Fondul de rulment se poate restitui fie la cerere, fie la vânzarea proprietăţii.

Mai mult: Libertatea.ro

5 septembrie 2011

Românii preferă să ridice singuri o casă

Conform unui studiu realizat de compania Wienerberger, 55% dintre românii care îşi fac casă cred că decizia referitoare la materialele de construcţii pentru propria locuinţă trebuie să le aparţină, indiferent de recomandările specialiştilor. Peste 50% dintre ei spun că ar prefera să facă o casă de la zero, decât să cumpere o casă gata construită sau la roşu.

În plus, românii din nordul ţării îşi doresc o casă pentru plăcerea de a avea o grădină, în vreme ce românii din regiunea sudică a ţării vor casă pe pământ pentru a elimina problemele cu vecinii de bloc. În România se construiesc în medie circa 2 case noi pe an la mia de locuitori, în vreme ce media europeană este de minim 3,5 case noi pe an la mia de locuitori. „Considerăm că piaţa are de fapt un potenţial foarte mare, deşi a trecut printr-o perioadă în care s-a construit mai puţin" a declarat Daniel Căţănaş, Member of the Board Sales&Marketing Wienerberger Romania.

În ultimul timp, scăderile de preţ înregistrate pe piaţa materialelor de construcţii au făcut ca preţul unei case noi pe pământ să se apropie tot mai mult de costul unui apartament de bloc. În ceea ce priveşte consumul de cărămidă, aceasta reprezintă maximum 5% din costul unei case la cheie, în funcţie de tipul de cărămidă ales, un procent foarte mic comparativ cu totalul costurilor realizării unei case. Din studiu a reieşit faptul că Porotherm este produsul cel mai utilizat de cei care au acum case în construcţie.

4 septembrie 2011

Cum ne putem reabilita termic casa pe banii statului

Calitatea termică redusă a locuinţelor face ca, de multe ori, costurile cu încălzirea suportate de proprietari să fie destul de ridicate. Există câteva scheme financiare prin care statul susţine lucrările de reabilitare a locuinţelor, care pot reduce semnificativ efortul proprietarului.

Unul dintre primele proiecte puse la dispoziţie de stat în vederea creşterii calităţii blocurile este programul de reabilitare a locuinţelor construite între 1950 şi 1990. Din costul total al lucrărilor, 50% este suportat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 30% de primăriile locale, iar restul de 20% de către proprietari. 

Programul este criticabil, pentru că selecţia imobilelor care au beneficiat de el este făcută de către Consiliile Locale şi există riscul ca repartizarea fondurilor să se facă şi pe diverse alte criterii ce nu ţin de indicatorii tehnici. Ponderea de 20% suportată de clienţi a fost considerată prea mare pentru bugetele multor familii, costul mediu al reabilitării unui apartament fiind de 3.500 de euro (conform autorităţilor), ceea ce înseamnă că fiecare proprietar trebuie să contribuie cu minimum 700 de euro. Unele bănci au identificat acest impediment şi au pus la punct produse speciale. 
Spre exemplu, Raiffeisen Banca pentru Locuinţe oferă credite în lei fără a fi necesară o perioadă iniţială de economisire.
Casa verde
Un alt proiect lansat de guvern, prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), este programul Casa Verde. Proprietarii de imobile care doresc să îşi instaleze un sistem de încălzire ce utilizează energie regenerabila, pot primi din bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor până la 8.000 de lei, ­nerambursabili. Banii pot acoperi 100% din costul achiziţionării şi montării sistemelor ecologice, fără a fi necesar aportul financiar al proprietarului. 

Credit de reabilitare  cu costuri zero
Pe lângă cele două programe prezentate, statul derulează şi un proiect interministerial de îmbunătăţire a calităţii termice a locuinţelor, în care a fost implicat direct şi sistemul bancar. 
Proprietarii de case construite înainte de anul 2000, precum şi asocia­ţiile de proprietari de apartamente în bloc pot obţine credite bancare (de la CEC Bank şi BCR) cu dobândă subvenţionată de MDRT şi garanţie oferită de Ministerul Finanţelor Publice, prin Fondul de Garantare. 
Banii pot fi utilizaţi pentru reabilitarea termică a clădirii, repararea centralei de bloc sau vilă, introducerea unor sisteme alternative de generare de energie pentru asigurarea apei de consum, iluminat şi încălzit.   Proprietarii trebuie să susţină doar 10% din costul lucrărilor, restul putând fi rambursat, fără costuri, pe o perioadă de până la 5 ani.

3 septembrie 2011

UE vrea sa desfiinţăm ghenele de gunoi. Cum ne aruncăm deşeurile

Miliarde de euro, legi, amenzi şi tone de bunăvoinţă. De toate acestea, şi nu numai, ar avea nevoie România pentru a îndrepta o stare de fapt care poate fi descrisă, fără ghilimele, drept puturoasă: doar 1 la sută din totalul deşeurilor produse la nivel naţional sunt colectate selectiv, în timp ce media europeană este de 24 la sută.
"Comisia Europeană ne-a transmis un mesaj clar: mediul se protejează şi cu morcovul, şi cu biciul! Să modificăm Legea deşeurilor şi Legea mediului şi să facem oamenii să înţeleagă că trebuie să-şi sorteze gunoiul", spune pentru romanialibera.ro comisarul-şef al Gărzii de Mediu, Silvian Ionescu. Acesta a anunţat, miercuri, că România are nevoie de aproape două miliarde de euro pentru a pune la punct un sistem naţional de colectare selectivă a deşeurilor care să înlocuiască ghenele din blocuri.

Cu gunoiul în lift
În teorie, sistemul ar fi unul simplu: plăci de beton pe care să fie aşezate containere pentru fiecare tip de deşeu; oamenii să coboare în faţa blocului cu gunoaiele sortate; operatorul de salubrizare să ridice şi să transporte deşeurile fără să le amestece.
În practică, atât populaţia, cât şi societăţile care se ocupă cu salubrizarea ar trebui obişnuite cu aceste reguli, care în ţările vestice ale Uniunii Europene se aplică de ani buni.
"Prioritatea este să rezolvăm problema infrastructurii pentru colectarea selectivă deoarece, în acest moment, 25 la sută din populaţia ţării, adică cei care stau la bloc, nu pot să recicleze", adaugă Silvian Ionescu.

Citeşte mai mult pe: RomaniaLibera.ro

Reabilitarea blocurilor: de la gri-murdar la "sorcova, vesela"

Reabilitarea termică a blocurilor construite pe vremea comunismului a adus cu sine şi redecorarea faţadelor gri, murdare şi posomorâte în culori multe şi stridente. Locatarii şi arhitecţii cred însă că rezultatul l-ar şoca şi pe cel mai slab epigon al lui Picasso.

Dacă Bucureştiul ar fi fost cotropit de o armată de copii uriaşi, total neînzestraţi cu vreun talent grafic, dar înarmaţi cu acuarele şi pensule din belşug, atunci blocurile proaspăt reabilitate de pe Calea Griviţei, Mihai Bravu sau Colentina ar avea o scuză. Aceşti copii le-ar fi putut mâzgăli după bunul lor plac. Faţada proaspăt refăcută a blocului L.. de pe Calea Griviţei numărul 2.. nu a păţit însă aşa ceva. Este doar rezultatul programului de reabilitare termică, desfăşurat pe banii Primăriei de sector şi ai Guvernului, fără nici un cost pentru locatari. Fiecare fereastră a acestui bloc a fost înlocuită cu termopan modern, faţada i-a fost izolată termic, dar a primit şi un bonus de design: câte un chenar mare, colorat cu vopsea. Roşu, verde, galben, cărămiziu, albastru, verde, maro, verde fluorescent, toate aceste culori se află pe un bloc care nu are mai mult de şase etaje. Pe lateral, unde nu sunt ferestre, faţada nou-nouţă nu putea fi lăsată doar maro. Ar fi fost prea simplu. Ea a fost blagoslovită cu nişte pătrate multicolore, amplasate fără nici o noimă.

„Mie mi se pare că dau bine. Sunt vesele!", râdea o mămică aflată la plimbare cu cei doi copii ai săi, adăugând că ea oricum nu mai stă la bloc, ci s-a mutat la curte, undeva mai încolo. Nu la fel de încântat era Ş. B., care încă locuia în blocul proaspăt reabilitat de autorităţi: „Îmi place, nu-mi place, n-am avut de ales, nu m-a întrebat nimeni nimic! Or fi, domne, vesele culorile astea vii! Dar ăsta-i bloc multicolor deja. Parcă zici că-i pomul de Crăciun!". B. se întreabă de ce primăria nu a ales „două-trei culori, împărţite aşa, cu gust".
Citeşte mai mult pe: RomaniaLibera.ro