17 septembrie 2011

Probleme cu administratorul: am hidroizolat terasa in regie proprie, cum imi recuperez banii ?!

E. E., aleea T. N., nr. ., Iaşi: "Administratorul asociaţiei de proprietari nu are atestat pentru funcţia de administrator. Nu explica sumele trecute în listele de plata, sume care nu mi se par a fi corecte, ne vorbeşte urât. Adunarea generala nu a fost convocata de mai mult timp. Eu locuiesc la etajul IV şi am reparat 100 mp de terasa, deoarece îmi ploua în apartament. Ştiu ca terasa este spaţiu comun şi la cheltuielile pentru reparat, trebuie sa contribuie toţi proprietarii din condominiu. La noi însă nu a fost asa".

P. U., sef Serviciul Asociaţii Proprietari - Primaria Municipiului Iasi: "Avind in vedere sesizarea prin care doamna Enache Elena ne aduce la cunostinta faptul ca administratorul asociatiei de proprietari din care face parte nu este atestat, listele de plata nu i se «par corecte», nu s-a convocat adunare generala si proprietarii nu achita cheltuielile de reparatii efectuate (de dumneaei, in regie proprie) la terasa imobilului, va comunicam urmatoarele:
Deoarece petenta nu si-a precizat adresa de domiciliu si nici asociatia din care face parte, nu s-au verificat listele de plata pentru a se constata cele sesizate. Pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune, asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau incheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate.
Va informam ca proprietarii, in situatia in care sint nemultumiti de repartizarea in listele de plata a cotelor de intretinere lunare, au dreptul sa conteste, in scris, la presedintele asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listelor de plata, iar acesta din urma este obligat sa inregistreaze contestatia in registrul de corespondenta, cu numar de inregistrare, si sa raspunda la sesizare in termen de 7 zile de la data depunerii contestatiei.
Deoarece adunarea generala a proprietarilor nu s-a organizat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (cel putin o data pe an, in primul trimestru, conform art. 23, al. 1 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari) si sint probleme de clarificat in activitatea asociatiei de proprietari, se impune organizarea adunarii si luarea masurilor necesare. In cadrul adunarilor generale, proprietarii au posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la activitatea desfasurata de catre reprezentantii asociatiei, inclusiv de catre administrator. Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei pot fi convocate oricind de catre comitetul executiv sau de catre cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari. Deci exista posibilitatea ca adunarea generala a membrilor asociati sa fie convocata in mod exceptional si de catre un comitet de initiativa si nu de catre presedintele asociatiei sau comitetul executiv.


Lucrările de reparatii la terasa imobilului (100 mp) au fost executate în regie proprie, fără a fi urmata procedura legala de efectuare a acestor lucrări. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede: «Pentru lucrările privind proprietatea comuna, administratorul, ţinând seama de preţ, durata de execuţie şi calitate, supune spre analiza, selecţie de oferte şi aprobare, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare» (art. 37).
«Stabilirea si repartizarea sumei care priveste proprietatea comuna ce revine fiecarui proprietar din cadrul condominiului se fac proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna» (art. 48, al. 1).

«Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia sa aprobe şi un fond de reparatii anual, necesar pentru repararea si îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv va pregăti şi va prezenta adunării generale suma anuala necesara pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimentează în avans, în transe lunare egale, prevazute în lista de plata a cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Plăţile pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune se vor face din fondul de reparaţii. Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari pot aproba şi alte fonduri cu caracter special» (art. 45, al. 3).
Proprietarii au obligaţia sa plătească lunar atât cota de cheltuieli de întreţinere, cit şi cota aferenta fondului de rulment şi cel de reparaţii.
Dacă nu s-a urmat toată aceasta procedura şi proprietarii au efectuat lucrările de reparaţii pe cont propriu, repartizarea şi recuperarea sumelor aferente de la toţi proprietarii din bloc se poate realiza doar pe cale amiabila sau prin instanta de judecata. 

In listele de plata nu pot fi introduse cheltuieli pentru care nu exista acte justificative emise în numele asociaţiei de proprietari respective.

In concluzie, în cazul in care exista nemulţumiri privind activitatea prestata de reprezentanţii asociaţiei, singurii care au dreptul sa schimbe din funcţie membrii comitetului executiv, preşedintele şi cenzorul şi/sau sa solicite comitetului executiv rezilierea contractului de munca al administratorului unei asociaţii de proprietari sunt proprietarii înşişi".

3 comentarii:

 1. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE trebuie anuntata la avizier in termen de 7 zile, cu precizarea ordinii de zi???

  RăspundețiȘtergere
 2. Legea 230/2007. Conf. art. 23 pct. 5. Proprietarii trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal convocator, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi anunţată se poate completa prin hotărârea
  adunării generale.

  RăspundețiȘtergere
 3. este unu la asociatia pt6 fost securist cu acte, mitrofan ii zice care are procese a bagat nu stiu cati bani in buzunar dar in continuare fiind tinut de cei de la primarie nu pleaca.

  RăspundețiȘtergere

Vă rugam să specificați "Numele" pentru o identificarea mai ușoară a răspunsului.... Mulțumim!

Dacă vă place acest Blog, va rugăm să-l susțineți printr-un click pe anunțul de mai jos. Mulțumim!