26 noiembrie 2011

Reglaţi-vă repartitoarele la minimum 20° C!

Dacă sunteţi tentaţi să faceţi economie şi vă gândiţi să aduceţi căldură în apartamentele dumneavoastră prin diverse alte metode decât încălzirea centralizată, ar fi bine să vă gândiţi de două ori înainte de a o face.

 
 
 
Care sunt riscurile folosirii unor sobe sau reşouri improvizate.
 • Apartamentul trebuie încălzit la minimum 18-20 grade Celsius pentru ca temperaturile din locuinţele vecine să nu fie afectate. În caz contrar, pereţii se vor deteriora şi s-ar putea să fie necesar să scoateţi bani din buzunar pentru reparaţii.
 • Nu folosiţi aragazul pe post de calorifer. Este foarte periculos pentru viaţa dv. şi a vecinilor, precum şi pentru clădire. Oricând pot avea loc explozii şi incendii devastatoare pentru întregul bloc.
 • Nu utilizaţi sobe improvizate sau reşouri/ rezistenţe electrice pentru încălzire. De asemenea, e interzis să folosiţi racorduri/furtunuri pentru sobe mobile pe care să le conectaţi la instalaţia comună de gaze din apartament.
 • Nu scoateţi apă fierbinte din calorifere pe post de apă caldă în apartament. Dezechilibraţi instalaţia de încălzire a blocului şi veţi avea probleme cu vecinii care se încălzesc.
 • Asiguraţi-vă că pe spaţiile comune nu există geamuri sparte şi că ferestrele se închid normal. Nu lăsaţi uşa de la intrarea în bloc deschisă sau întredeschisă atunci când intraţi sau ieşiţi din bloc.
 • Nu cheltuiţi banii asociaţiei pe lucrări ce trebuie făcute vara şi nu iarna (zugrăveli, izolarea pereţilor, schimbarea instalaţiei de încălzire sau de apă ş.a.).

19 noiembrie 2011

Cum pot fi tratate neintelegerile dintre vecini?

Neînţelegerile dintre vecini la bloc sunt inerente. Fie că nu sunt respectate orele de linişte, fie că locul de parcare v-a fost ocupat abuziv de un locatar care nu plăteşte pentru el, cel mai bine este să vă rezolvaţi problemele pe cale amiabilă.

Nerespectarea orelor de linişte se sancţionează cu amendă de minimum 500 lei de către agentul de poliţie, conform Legii nr. 61/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare. Proprietarul afectat trebuie să sune la secţia de poliţie din zonă.
Pentru locul de parcare legal contractat cu primăria, proprietarul trebuie să îşi asigure locul astfel încât nimeni altcineva să nu îl poată ocupa. În caz de ocupare abuzivă şi neeliberare amiabilă, se va chema agentul de circulaţie apelând la 112.
 • Pentru verificarea existenţei autorizaţiei de construire în cazul modificărilor din apartamente, proprietarul afectat va reclama situaţia la Serviciul Disciplină în Construcţii din primăria de sector sau locală, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Dacă în apartamentul vecinului se aude constant un zgomot care deranjează, se va chema poliţia şi se va reclama situaţia la Direcţia de Mediu din primăria de sector sau locală.
 • În cazul inundaţiilor neremediate amiabil şi la timp, proprietarul afectat va iniţia procedura de recuperare a pagubelor în următoarea ordine: somaţie prin executor judecătoresc, expertiză tehnică cu evaluarea tuturor pagubelor, acţiune în instanţa civilă de judecată. Dacă apartamentul este asigurat pentru astfel de situaţii, proprietarul afectat va contacta direct asiguratorul.
 • Proprietarii de câini care deranjează vecinii pot fi reclamaţi preventiv la primăria de sector sau locală, la Serviciul pentru supravegherea animalelor, precum şi la poliţie. 
 • Dacă are loc un conflict între locatari, vătămarea corporală este o faptă de natură penală, iar proprietarul care este victimă poate face plângere penală la Parchetul de pe lângă judecătoria de sector sau de localitate.
Sursa:  Libertatea

Cum devenim proprietari pe terenul de sub casă?

"Socrii mei au cumpărat, în anul 1986, o casă în Bucureşti, iar în contractul de vânzare-cumpărare scrie că, din momentul cumpărării, terenul intră în posesia statului. Acum vor să vândă casa şi am dori să ştim ce trebuie să facem pentru a deveni proprietari şi pe teren, pentru că nu putem să facem intabularea. Menţionez că noi locuim în acea casă."

Răspuns: Trebuie să începeţi un proces de uzucapiune, care este un mod de dobândire a proprietăţii. Uzucapiunea (sau prescripţia achizitivă) constă în acel mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale asupra unui bun imobil prin posedarea neîntreruptă a acestuia într-un interval de timp fixat de lege. Codul Civil, în articolele 1846-1847, prevede acele condiţii pentru a putea opera dobândirea proprietăţii prin uzucapiune, şi anume posesia să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.
Sursa: Libertatea.ro