23 mai 2012

Debranşarea de la căldură

Dacă eşti nevoit să plăteşti sume astronomice pentru căldura din apartament, atunci te poţi debranşa. Mai mult, îţi poţi face un sistem propriu de încălzire.

Debranşarea nu înseamnă modificarea instalaţiilor interioare şi nu afectează sub nici o formă funcţionarea Punctului Termic al RADET

Iată de ce ai nevoie pentru a te debranşa:

 • Acordul scris al asociaţiei de proprietari. În acest scop, asociaţia va hotărî, o singură dată, printr-o adunare generală, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarii care doresc să se debranşeze de la instalaţia de căldură a blocului, astfel încât interesele celorlalţi proprietari să nu fie afectate.
 • Acordul vecinilor de apartament (sus, jos, stânga, dreapta).
 • Anunţarea, în scris, a furnizorului local de căldură înainte cu 30 de zile.

Condiţiile pe care le pot impune asociaţia şi vecinii de apartament:

 • Realizarea unei surse proprii de încălzire cu instalaţii şi echipamente reglementate legal pe piaţa românească. Materia primă de funcţionare trebuie să fie gazul natural sau energia electrică.
 • Contorizare proprie pentru consumul de apă rece şi de gaze, dacă proprietarul optează pentru gazul natural.
 • Furnizorul de gaze trebuie să aibă şi el acordul asociaţiei de proprietari pentru utilizarea spaţiilor comune atunci când se va monta noua conductă de gaze.

Atenţie!

Nu da curs acelor informaţii conform cărora pentru debranşarea şi crearea unui sistem propriu de încălzire îţi trebuie proiect şi aprobare RADET, pentru care trebuie să plăteşti 1.000 de lei. Aceste acţiuni sunt abuzuri. Furnizorul trebuie doar anunţat, aşa cum spune legea.
Sursa: Libertatea.ro

13 mai 2012

Hidroizolatii: Reparatia sau hidroizolatia terasei se suporta de catre toti proprietarii din bloc.

Toți proprietarii platesc reparatia terasei Hidroizolatii terase

Reparația terasei blocului e de multe ori motiv de disputa intre locatari deoarece în unele cazuri sunt puși sa plătească doar cei de la ultimul etaj. Legea însa prevede ca lucrarea trebuie suportata de toți locatarii. (vezi art 44 din HG 1588 din 2007.)
     
"Terasa e un spațiu comun, iar cheltuielile de reparație sunt repartizate tuturor locatarilor, proporțional cu cota parte indiviza". Suma ce revine de plata pentru fiecare apartament se hotărăște în Adunarea Generala.

În cazul neachitării, se vor aplica penalități

Dacă exista locatari care nu vor sa plătească, li se vor pune penalități și vor fi chemați în instanta pentru obligarea plătii datoriilor.

In cazul în care locuiți la ultimul etaj al unui bloc și izolația plafonului a început sa cedeze, trebuie sa va adresați printr-o cerere scrisa asociației de proprietari. Președintele sau administratorul asociației e obligat sa contacteze mai multe firme specializate pentru a alege cea mai buna oferta. Aici găsiți o firma de hidroizolatii terase.

Daca asociația nu ia masuri pentru reparația terasei, puteți reclama situația la serviciul asociații de proprietari din cadrul primăriei de care aparțineți. In cazul în care administratorul refuza sa aprobe lucrarea, puteți convoca Adunarea Generala și i se poate desface contractul de munca.

Apelați la o firma specializata pentru execuția lucrării de hidroizolație la terasa blocului. Click aici pentru ofertă HIDROIZOLATII PROFESIONALE

9 mai 2012

Cheltuielile comune la bloc


1. Mizeria de la subsol. "Subsolul blocului în care locuiesc este inundat şi plin de mizerie. Asociaţia nu ia nicio măsură, nu are bani", spune C. L., din Caracal. Administratorul este însă obligat să verifice starea instalaţiilor comune şi să contacteze o firmă în acest sens. Şi aceasta este o cheltuială comună şi trebuie suportată de toţi vecinii.

2. Defecţiuni la lift, plă­tite exclusiv de vecinii de palier. "Locuiesc la etajul 10 al unui bloc din Bucureşti. Liftul de la etajul nostru a avut o defecţiune, pentru care am plătit doar noi, vecinii de pe palier", e nemulţumită o bu­cu­reşteancă. Conform legii, reparaţiile la lift sunt o chel­tuială ce se repartizează proporţional fiecărui proprietar. Reprezentanţii asociaţiei - preşedintele, administratorul şi cenzorii- pot fi traşi la răspundere în instanţă pentru abuzuri, iar diferenţa de bani, recuperată.

"Ne plângem că ne intră apa în casă, dar fond de reparaţii nu avem. Administratora a decis singură folosirea lui în alt scop."
Ana L., locatar

Ţevile, bun comun doar pentru unii

"La subsolul blocului, s-a făcut o lucrare de separare a ţevilor pentru apă rece şi caldă. Una din ele s-a spart şi administratorul mi-a trimis instalatorul la uşă să mă descurc cu el. A trebuit să plătesc eu materialele şi manopera, pentru că nu mai aveam apă caldă", reclamă Carmen B. din Bucureşti. 
 
Administratorii profită, de cele mai multe ori, de urgenţa situaţiei şi plaseză cheltuielile proprietarului afectat, deşi spațiul este comun, iar cheltuiala se împarte între toți proprietarii.
Locatarul care a plătit singur reparația îi poate chema în judecată pe reprezentanții asociației de proprietari, dar și pe ceilalți vecini care au refuzat să contribuie. Diferențele de bani se pot recupera în instanță dor dacă aveți chitanță pentru lucrările efectuate.Sursa: Evz.ro
Administrare profesionala pentru blocul dumneavoastră, apelați la o firma specializata: www.administrator-imobile.net    

3 mai 2012

Hidroizolatii terase : Nu stau la ultimul etaj, cine repară terasa blocului?. Reparaţiile la care trebuie să contribuie toți locatarii

Hidroizolatii terase bloc.

Remedierile la terasă, subsol şi lift trebuie suportate de toţi proprietarii, indiferent de etajul la care locuiesc.

Deşi locatarii contribuie la un fond de reparaţii anual, atunci când se strică ceva în bloc, plăteşte, de multe ori, doar proprietarul direct afectat. Marea problemă a celor de la ultimul etaj este starea precară a acoperişului, care este un spaţiu comun, la fel ca subsolul sau liftul. Cei care suportă cheltuielile comune din buzunarul propriu își pot recupera diferența de bani în instanță.

Reparaţiile la terasă, în grija celor de la ultimul etaj. "Locuiesc la ultimul etaj, iar terasa blocului este într-o stare jalnică. Apa a început să se infiltreze în tavan şi pereţi, ajungând la unele apartamente de la etajul 3. Ne plângem de trei ani, dar pe proprietarii de la etajele inferioare nu îi interesează. Fond de reparaţii nu există, fosta administratoră a decis singură folosirea lui în alt scop", se plânge o bucureşteancă.
Cazul ei nu este singular. Mulți proprietari, disperaţi că le intră apa în casă, s-au apucat să repare pe cont propriu terasa în speranţa că vor recupera banii de la asociaţie, lucru care, de obicei, nu se întâmplă. Conform legii 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aceste reparaţii reprezintă o cheltuială comună ce se repartizează la toţi proprietarii în funcţie de cota indiviză, indiferent de etaj. Cei care au plătit din buzunar reparaţia pot chema în judecată asociaţia, dar şi pe coproprietarii care au refuzat plata.
Apelați la o firma de hidroizolații terase: www.hidrocon.3x.ro
Sursa: Evz.ro


2 mai 2012

Elimină pierderile de apă de la bloc!

 • Dacă se constată avarii pe instalaţia comună de la contorul de bloc şi până la contoarele de apartament, administratorul şi preşedintele trebuie să ia de urgenţă măsuri de reparare sau de înlocuire a conductei de apă avariată.
 • Contorul general şi toate contoarele individuale trebuie citite în aceeaşi zi.
 • Consumurile individuale trebuie declarate corect de proprietari sau de chiriaşi. Proprietarii care declară consumuri foarte mici (sub 1 mc) trebuie să fie verificaţi. Administratorul face un control la instalaţia de apă şi la contoarele apartamentului suspectat.
 • Atunci când un proprietar reclamă prezenţa apei calde pe conducta de apă rece, asociaţia de proprietari prin reprezentanţii legali trebuie să verifice de urgenţă instalaţiile din apartamentele de pe coloana respectivă, cauzele fiind fie bateriile de cadă, de duş sau de chiuvetă defecte din apartamente (bateriile ieftine sunt proaste şi predispuse la a se defecta), fie conectarea greşită sau cu rea intenţie a maşinilor de spălat automate.
 • Furnizorul serviciului trebuie anunţat urgent în cazul defectării contorului de bloc dacă se constată o anomalie în funcţionare (stă sau se învârte prea repede la ore din zi în care de regulă nu se prea consumă). Această cauză se poate constata şi la primirea unor facturi care sunt sensibil mai mari decât facturile lunilor anterioare.

Diferenţele, inevitabile

În practică, pot exista diferenţe de până la 5 % inevitabile şi fireşti datorită unor aspecte tehnice de natură metrologică (clase de precizie, erori admise etc.), care nu pot fi eliminate decât prin investiţii din partea proprietarilor. Pierderile, până la eliminarea lor, se repartizează tuturor proprietarilor după cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună.

Sursa: Libertatea.ro