26 martie 2014

Hidroizolarea terasei de bloc - Informații utile

Firmele care desfășoară activități de hidroizolare a teraselor de blocuri încep lucrările în perioada următoare. Prima grijă a proprietarilor cărora le-a plouat în casă în toamnă și în sezonul rece, este să refacă cât mai grabnic terasa blocului. Hidroizolarea terasei unui bloc de 300-400 de metri pătrați costă aproximativ 3.500-4.500 de euro, varianta cea mai ieftină.

În general, lucrările de hidroizolare a acoperișului blocului pot fi făcute mai ieftin primăvara, când firmele de construcții au mai puțin de lucru.
Prețul de hidroizolare a unei terase de bloc variază între 8 şi 20 de euro metrul pătrat, în funcție de gradul de avariere a terasei, de materialele folosite, precum și de numărul straturilor de membrană folosite.
Pentru o lucrare trainică, vă recomandăm membrane bituminoase cu ardezie. Membrana bituminoasă cu ardezie este flexibilă şi mai rezistentăm aceasta avand o durată de viaţă mai lungă. Pe lângă materiale de calitate, un rol foarte important îl are manopera, echipa de hidroizolatori. Vă sfătuim sa apelați la profesioniști, având in vedere importanta lucrării de hidroizolatie. 
Hidroizolarea terasei unui bloc de 300-400 de metri pătraţi durează aproximativ 6-9 zile lucrătoare, timp în care este necesară o echipă de 3-4 oameni.
În funcţie de tipul lucrării, precum şi de materialele folosite, garanţia oferită de constructori la hidroizolarea terasei blocului este de 5-10 ani.

Pentru lucrarea dumneavoastră vă recomandăm sa apelaţi la o firma specializată în lucrarile de hidroizolaţii, identificata de noi pentru dumneavoastră: HIDROIZOLAŢII TERASE BLOC

9 martie 2014

Atribuţiile preşedintelui asociaţiei de proprietari


Art. 18. - Hotărârea nr. 1588 din 19/12/2007
(1) Preşedintele asociaţiei de proprietari este fie candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al  8 comitetului executiv ales prin voinţa sa şi a majorităţii proprietarilor în cadrul adunării generale. 
 (2) Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor angajate de aceasta şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia. 
 (3) Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a proprietarilor. 
 (4) Preşedintele asociaţiei de proprietari urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor şi punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv. 
 (5) Preşedintele asociaţiei de proprietari păstrează şi urmăreşte ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari. 
 (6) Ştampila asociaţiei de proprietari se păstrează şi se foloseşte numai de către preşedinte sau de vicepreşedinte. 
 (7) În cazul în care preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de către un vicepreşedinte, numit de preşedintele asociaţiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat indisponibilitatea să fie convocată o adunare generală pentru a alege un nou preşedinte. 
 (8) Preşedintele asociaţiei de proprietari poate fi remunerat, pe bază de contract de mandat, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a adunării generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.