21 iulie 2016

Pot renunța debranșații la cheltuielile de reparatii efectuate la țevile proprietate comuna?

Instituția proprietății comune este reglementata prin Codul Civil (articolele 631-686),

Astfel, sunt considerate părți comune:
* fundația, curtea interioara, structura, structura de rezistenta, pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți si/sau spatiile comune, acoperișul, terasele, scările și casa scărilor, holurile, pivnițele și subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apa, centralele termice proprii și ascensoarele;

Conform H.G. 1588/2007 Art. 32 (3) Nici un proprietar de apartament sau de spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința nu va fi exceptat de Ia obligația de a contribui Ia plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntarii Ia folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonării apartamentului sau a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință ori in alte situații.

Iar renunțarea la cota-parte nu se va putea face decât odată cu dreptul asupra spațiului care constituie bunul principal;

Conform prevederilor legale, fiecare coproprietar suporta cheltuielile legate de întreținerea, repararea si exploatarea părților comune, in proporție cu cota sa parte;

Asa cum rezulta din prevederile legale, dacă v-ați debransat de la gaze, energie termica, etc, nu puteti renunța la proprietatea comună si nici la cheltuielile efectuate pentru întreținerea, repararea si exploatarea instalațiilor aparținând proprietății comune.