29 ianuarie 2010

Reguli importante executie constructii

O construcţie se execută respectând o anumită distanţă faţă de vecinătăţi

La ce distanţă de gardul unei case poate construi vecinul?

Conform art. 610 din Codul Civil, cel care execută o construcţie “e îndatorat să lase depărtarea prescrisă de regulamente şi obiceiuri particulare asupra unor asemenea obiecte sau să facă lucrările prescrise de aceleaşi legi şi regulamente spre a nu aduce vătămare vecinului”. Astfel, conform art. 1 alin. (1) din Legea 50/1991, “executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil (…)”.

Pentru a putea fi eliberată autorizaţia de construire, este necesară şi eliberarea certificatului de urbanism, care va conţine “informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor construcţiilor existente la data solicitării (…), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului (…)” (art. 6 din Legea 50/1991). În acest sens, în funcţie de dispoziţiile cuprinse în Planul Urbanistic Zonal se va stabili distanţa ce trebuie respectată, faţă de proprietatea vecină, în cazul executării unor construcţii, şi aceasta va fi indicată în certificatul de urbanism.

Un comentariu:

Vă rugam să specificați "Numele" pentru o identificarea mai ușoară a răspunsului.... Mulțumim!

Dacă vă place acest Blog, va rugăm să-l susțineți printr-un click pe anunțul de mai jos. Mulțumim!