17 august 2011

Obligatiile Administratiei faţă de proprietari

Ştiaţi care vă sunt drepturile în calitate de proprietar de apartament, ce obligaţii au administratorul şi preşedintele blocului faţă de locatari?

  • Să informeze clar, la avizier, despre problemele şi regulile asociaţiei.
  • Să calculeze întreţinerea corect şi legal, inclusiv penalizările, dacă este cazul, cu toate informaţiile necesare pe lista de plată, conform modelului legal (O.M.E.F. numărul 1.969/2007, anexa 2).
  • Să primească sub semnătură orice înscris şi să răspundă repede şi la obiect la solicitările proprietarilor.
  • Să se asigure că nu există avarii în bloc care să determine lipsa apei, a căldurii, a gazului etc. Iar reparaţiile de strictă necesitate ale instalaţiilor să fie făcute rapid şi de calitate.
  • Să aibă grijă ca blocul să fie îngrijit zilnic, mai ales ghena de gunoi, subsolul tehnic să fie curat şi circulabil, terasa să fie închisă.
  • Să nu folosească banii în alte scopuri decât cele pentru care au fost daţi.
  • Să nu ceară fond de rulment pentru a-i întreţine pe restanţieri. Dacă proprietarul plăteşte întreţinerea în cinci zile de la afişare, să-i restituie fondul de rulment.
  • Să acţioneze urgent şi ferm împotriva acelor proprietari care creează probleme, inclusiv financiare, în asociaţie.
  • La cererea proprietarului, să ofere o factură individuală cu toate costurile detaliate ale întreţinerii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugam să specificați "Numele" pentru o identificarea mai ușoară a răspunsului.... Mulțumim!

Dacă vă place acest Blog, va rugăm să-l susțineți printr-un click pe anunțul de mai jos. Mulțumim!