8 martie 2015

Terasa blocului - proprietate comuna

in proprietatea comună fac parte toate părţile dintr-o clădire aflată în proprietate care nu sunt apartamente şi care sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii din acea clădire. Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate. Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună inclusiv, în cazul de faţă, terasa blocului.

Astfel, art. 649 alin. 1, punctul b din Noul Cod Civil reglementează că sunt considerate părţi comune ce fac obiectul coproprietăţii forţate, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel: ”fundaţia, curtea interioară, structura, structura de rezistenţă, pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/ sau spaţiile comune, acoperişul, terasele, scările şi casa scărilor, holurile, pivniţele şi subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii şi ascensoarele.”

Toate drepturile şi obligaţiile proprietarilor se regăsesc enumerate în Capitolul III al Legii nr. 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi la art. 12 din Normele de aplicare ale Legii nr. 230/2007.

Totodată, subliniem că, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 3 din H.G. nr. 1588/2007 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 230/2007, nici un proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă or în alte situaţii.

Art. 44 din acelaşi act normativ instituie faptul că acele “cheltuieli pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; intenfonul (...).“

Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate se repartizează proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar, calculată în funcţie de suprafeţele utile ale tuturor apartamentelor şi ale spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

Prin urmare, cheltuielile ce se impun pentru reparaţia terasei blocului reprezintă o cheltuială comună ce se repartizează la toţi proprietarii în funcţie de cota indiviză, indiferent de etaj, de către asociaţia de proprietari, iar în cazul în care există coproprietari care refuză efectuarea plăţii ce li se cuvine, cei care au plătit şi pentru aceştia din urmă îi pot acţiona în instanţă pentru recuperarea acestor sume de bani.

Pentru oferta hidroizolatie terasa boc: Hidroizolatii profesionale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugam să specificați "Numele" pentru o identificarea mai ușoară a răspunsului.... Mulțumim!

Dacă vă place acest Blog, va rugăm să-l susțineți printr-un click pe anunțul de mai jos. Mulțumim!